Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie cenowe - dokumentacja projektowa na PSZOK

Domaszowice, dnia 04.08.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Domaszowice, dz. Nr 31/1 o pow. Ok. 1,0 ha wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”.

Zakres obejmuje wykonanie następujących opracowań i dokumentów:

1) koncepcja zagospodarowania terenu, (2 egz)

2) karty informacyjnej przedsięwzięcia (3 egz)

3) projekt budowlany, projekt wykonawczy  (4 egz)

4) operat wodno-prawny, (3 egz)

5) przedmiar robót i kosztorys inwestorski, (2 egz)

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz)

7) przygotowanie wniosku na wydanie decyzji za zbieranie i magazynowanie odpadów, (1 egz)

8) przygotowanie instrukcji funkcjonowania obiektu (2 egz)

 

Wymagania dla PSZOK:

     Punkt powinien posiadać: obiekty budowlane- np. budynek socjalno-biurowy z „mini zapleczem edukacyjnym”, budynek magazynowy, waga samochodowa, wiata na odpady ,plac składowania pojemników i kontenerów czystych, plac z kontenerami na odpady, jezdnia (droga wewnętrzna), miejsce postojowe dla samochodów osobowych (4 miejsca), waga magazynowa zadaszona, powierzchnia biologicznie czynna, ogrodzenie  terenu, ogrodzenie z siatki , bramy wjazdowo-wyjazdowe , przyłącza: deszczowa, wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, oświetlenie terenu, zjazd na drogę powiatową i drogę gminną, inne dodatkowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania PSZOK, wykaz rodzajów i ilości odpadów, które zbierane będą na terenie PSZOK, opis  sposobu magazynowania odpadów z wykorzystaniem projektowanych obiektów budowlanych (zgodnie z uchwała  Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dn. 27 marca 2013 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zał. nr 1 do uchwały -ilość i rodzaj odpadów), dobór pojemników i kontenerów do magazynowania odpadów, wytyczne do tablic informacyjnych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia 18. listopada 2014 r.

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

 1. Termin złożenia oferty: do 13. sierpnia 2014 r.

 

 1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Kramarz

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

 

                                                                                                                               Marta Morga

 

PDFilosc i rodzaj odpadów na PSZOK.pdf

PDFskan mapy dz.nr 311.pdf

PDFUchwała Rady Gminy.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2014
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  04-08-2014 10:07
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  07-08-2014 14:42
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3854
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl