Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie cenowe - dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Domaszowicach

                             

Domaszowice, dnia 13.08.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (sieć + przyłącza + przepięcia budynków do sieci) w Domaszowicach wraz z mapami do celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie zmiany projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice”.

Wymagania stawiane Wykonawcom: Realizacja co najmniej 3 projektów budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w tym przynajmniej 1 obejmujący swym zakresem 80 pompowni przydomowych.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15. grudnia 2014 r.
 2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 1. Termin złożenia oferty: do 22. sierpnia 2014 r.
 2. Warunki płatności: przelew 14 dni
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Kramarz

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć dowody wskazujące, że Wykonawca zrealizował co najmniej 3 projekty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w tym przynajmniej 1 obejmujący swym zakresem 80 pompowni przydomowych.

 

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                          Marta Morga

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2014
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  13-08-2014 15:15
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  13-08-2014 15:17
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2515
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl